ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Επωνυμία εταιρίας: UNIGOODS I.K.E
Εταιρικό κεφάλαιο: 3.000 €
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124109804000
Έδρα Εταιρίας : 7,5ο χλμ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 57001

Εταίροι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ:   Ποσοστό συμμετοχής 99%
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ποσοστό συμμετοχής 1%

Διαχειριστής εταιρίας
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ